Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matlak

dodane dnia 2009-01-21 08:49 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinkę drzew: P. Czesława Matlak

Lipowa, dn. 01.09.2008r.
6114/45/08INFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:

P. Czesława Matlak
Lipowa

o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


1 sztuki drzewa rosnącego na terenie posesji