Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Setla

dodane dnia 2009-01-19 09:21 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Setla


Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P Setla Przewodniczący Spółki wodociągowej w Słotwinie.

Lipowa, dn. 07.10.2008r.
6114/51/08


INFORMACJA

Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:

P. Setla Zdzisław Spółka Wodociągowa w Słotwinie.

o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


17 sztuk drzew rosnących na terenie posesji