Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.Góra

dodane dnia 2009-01-19 09:07 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.GóraInformator: Zezwolenie na wycinkę drzew.


Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P. Góra Krystyna


Lipowa, dn. 31.03.2008r.
6114/31/08
I


NFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami) Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:P. Góra Krystyna
Lipowa
o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


1 sztuki drzewa rosn±cego na terenie posesji