Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Wojciecha Dudys

dodane dnia 2009-01-19 08:43 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Zezwolenie na wycinkę drzew.


Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: Pan Dudys Wojciech

Lipowa, dn. 14.03.2008r.
6114/24/08INFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami) Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:
P. Wojciech Dudys
Lipowa 753
34-324 Lipowa

o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:1 sztuki drzewa rosn±cego na terenie posesji