Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Michaliny Habdas

dodane dnia 2009-01-19 08:25 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Zezwolenie na wycinkę drzew.


Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinkę drzew: P. Michalina Habdas, Leśna 5, 34-300 Żywiec

Lipowa dn. 04.02.2008r.
6114/4/08INFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:
P. Michalina Habdas
Leśna 5
34-300 Żywiec
o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:2 sztuk drzew rosnących na terenie posesji.