Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jadwigi Syposz

dodane dnia 2009-01-19 08:19 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Zezwolenie na wycinkę drzew


Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P. Jadwiga Syposz, Radziechowy, ul. Główna 404

Lipowa dn. 16.11.2007r.
6114/58/07INFORMACJA


Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami) Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:


P.Jadwiga Syposz
Radziechowy ul. Głowna 404o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:4 sztuk drzew rosn±cych na terenie posesji.