Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Bożeny Smolik

dodane dnia 2009-01-19 08:14 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Zezwolenie na wycinkę drzew

Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P. Bożena Smolik, Lipowa 237.

Lipowa dn. 29.10.2007r.
6114/55/07
INFORMACJA

Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami) Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:

P.Bożena Smolik
Lipowa 237
34-324 Lipowa

o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


3 sztuk drzew rosn±cych na terenie posesji.