Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Anieli Hałdysz

dodane dnia 2009-01-15 11:06 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-GąsiorekInformacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P. Aniela Hałdysz

Lipowa, dn. 22.10.2007r.
6114/54/07


INFORMACJA

Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:


P.Aniela Hałdysz
Sienna 72
34-300 Żywiec


o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:5 sztuk drzew rosnących na terenie posesji.