Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Barbary Salomon

dodane dnia 2009-01-15 10:58 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek
Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P. Barbara Salomon, Leśna, 34-300 Żywiec.

Lipowa, dn. 15.10.2007r.
6114/51/07INFORMACJA


Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami). Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:P. Barbara Salomon
Leśna
34-300 Żywieco wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew
:2 sztuk drzew rosnących na terenie posesji.