Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Bronisława Zielecki

dodane dnia 2009-01-15 10:52 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew


Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P. Bronisław Zielecki Lipowa 1083, 34-324 Lipowa.

Lipowa, dn. 08.10.2007r.
6114/48/07


INFORMACJA


Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami). Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:P. Bronisław Zielecki
Lipowa 1083
34-324 Lipowao wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:
1 sztuka drzewa rosn±cego na terenie posesji.