Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Janusza Stasica

dodane dnia 2009-01-15 10:50 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek


Informacja - dane o wniosku o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew: P. Janusz Stasica, Twardorzeczka 170, 34-324 Lipowa.

Lipowa, dn. 08.10.2007r.
6114/47/07


INFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami) Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:P. Janusz Stasica
Twardorzeczka 170
34 -324 Lipowao wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:
8 sztuk drzew rosn±cych na terenie posesji.