Gmina Lipowa

Informacja o wywozie śmieci

dodane dnia 2009-01-15 09:17 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

• Obowiązkiem każdego Właściciela nieruchomości jest zlecanie wywozu odpadów i nieczystości (ścieki) jedynie przedsiębiorcy (firmie) posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości ciekłych lub odbierania odpadów stałych od właścicieli nieruchomości.
Na terenie gminy Lipowa jest to:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żywcu, ul. Bracka 51 tel.
(033) 861 - 43 – 51,

- „Beskid” Spółka z o. o. w Żywcu ,ul. Kabaty 2 ,
(033) 860 -22 -71 ,

• W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ze względu na jej rodzaj) punkty zbierające sprzęt to:

I. Apteka ,,Św. Bartłomieja”
34-324 Lipowa 1071
II. Sklep firmowy AVANS
4-324 Lipowa 461
III. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żywcu
ul. Bracka 51 tel. (033)860-22-71.


• Wydzielone z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne można oddać nieodpłatnie:

zużyte baterie – Szkoły Podstawowe na terenie gminy,
Budynek A Urzędu Gminy Lipowa,
leki przeterminowane – Apteka ,,Św. Bartłomieja” w Lipowej,
Kościół p.w. Św. Michała Archanioła
w Leśnej.
.