Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jarosława Barczyk

dodane dnia 2009-01-07 08:56 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorekInformacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinkę drzew: P. Jarosław Barczyk
Lipowa, dn. 24.10.2008r.
6114/57/08


INFORMACJA

Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami) Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:

P. Jarosław Barczyk
Żywiec – dot. Lipowa
o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:13 sztuk drzew rosn±cych na terenie posesji