Gmina Lipowa

,,Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina”.

dodane dnia 2009-01-07 08:41 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lipowa, dnia 29.07.2008 r.

Znak: 7424/17/08
Informacja


Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Urząd Gminy w Lipowej informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane i wnioski.


Gminy Lipowa

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia:

,,Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina”.

Jednocześnie informuje się o możliwości składania w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji, uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy.