Gmina Lipowa

Informacja dotycząca wniosku Pana Rafała Matuszek

dodane dnia 2008-12-29 13:28 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lipowa, dnia 29.05.2008 r.
INFORMACJAZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Lipowej informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane i wniosku:


Pana Rafał Matuszek
zam. Leśna 313
34-300 Żywiec


o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia:


,,obróbka mechaniczna i ręczna drewna – warsztat stolarski”


Jednocześnie informuje się o możliwości składania w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji, uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy.