Gmina Lipowa

Opłaty za nieczystości.

dodane dnia 2008-03-26 09:57 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalna

I. Cena za odbiór i wywóz odpadów komunalnych stanowiących nieczystości stałe gromadzone w miejscach publicznych na terenie gminy

A/ w kubłach lub workach o pojemności 0,11 m3 :

- opłata za odbiór - 3,68 zł/szt. + 7 % VAT
- opłata za transport - 1,21 zł/szt. + 7 % VAT
- opłata łączna - 4,89 zł/szt. + 7 % VAT

B/ w workach o pojemności 0,11m3 :

- opłata za odbiór - 2,50 zł/szt. + 7% VAT
- opłata za transport - 1,00 zł/szt. + 7% VAT
- opłata łączna - 3,50 zł/szt + 7% VAT

C/ w kubłach o pojemności 0,12 m3 :

- opłata za odbiór - 3,71 zł/szt. + 7% VAT
- opłata za transport - 1,33 zł/szt. + 7% VAT
- opłata łączna - 5,04 zł/szt + 7% VAT

D/ w kubłach o pojemności 0,24 m3 :

- opłata za odbiór - 5,57 zł/szt. + 7% VAT
- opłata za transport - 2,45 zł/szt. + 7% VAT
- opłata łączna - 8,02 zł/szt + 7% VAT

E/ w pojemnikach o pojemności 1,1 m3 :

- opłata za odbiór, załadunek i wyładunek - 24,90 zł/szt. +7% VAT
- opłata za transport wg stawki - 2,18 zł/km + 7% VAT

F / w kontenerach o pojemności 7m3 :

- opłata za odbiór kontenera - 98,29 zł/szt. + 7% VAT
- opłata za transport wg stawki - 2,33 zł/km + 7 % VAT


II. Cena za odbiór i wywóz nieczystości płynnych (socjalno-bytowych ) gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) przez instytucje użyteczności publicznej gminy:

- opłata za odbiór - 28,034 zł/ m3 + 7 % VAT
- opłata za transport wg stawki - 2,30 zł/ km + 7% VAT

III. Ceny opłat za przyjęcie odpadów stałych w zakładzie utylizacji w Żywcu przy ul. Kabaty 2, stanowiącym własność spółki z o.o. " Beskid ":

- nieczystości stałe komunalne z terenu gminy wspólników - 87,93 zł/t + 7% VAT
- odpady segregowane bytowe nieodpłatnie