Gmina Lipowa

Powołanie stałych Komisji Rady Gminy oraz ich składów osobowych

dodane dnia 2003-06-27 14:55 przez , zatwierdzone przez

UCHWAŁA NrII/3/02


Rady Gminy w Lipowej z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ich składów osobowych.


Na podstawie art.21 ust.1,3,4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r./ -Rada Gminy w Lipowej
p o w o ł u j e


§1


stałe Komisje Rady Gminy w Lipowej w następujących składach :

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
1. Jakubiec Kazimierz - Przewodniczący
2. Knapek Jerzy - z-ca Przewodniczącego
3. Binda Andrzej - członek
4. Cender Marcin - członek
5. Caputa Maria - członek
6. Greń Aleksander - członek
7. Lach Adam - członek
8. Pióro Wiesław - członek
9. Zuziak Wojciech - członek

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1.Pióro Wiesław - Przewodniczący
2.Binda Jan - z-ca Przewodniczącego
3.Bednarz Tomasz - członek
4.Caputa Maria - członek
5.Urbański Antoni - członek

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej
1. Jasek Antonina - Przewodniczący
2.Bąk Henryk - z-ca Przewodniczącego
3.Bednarz Tomasz - członek
4.Binda Andrzej - członek
5.Binda Jan - członek
6.Knapek Jerzy - członek
7.Lach Adam - członek
8.Matlas Maria - członek
9.Zuziak Wojciech - członek

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.