Gmina Lipowa

Stanowiska

dodane dnia 2008-09-26 14:58 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna


Pracownicy Urzędu Gminy


Inspektor ds. księgowości budżetowej
Maria Pawlik.

Z-ca Skarbnika Inspektor ds. księgowości oświaty
Danuta Kosarz

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Halina Piecuch

Inspektor ds. księgowości oświatowej
Jadwiga Jopek

Inspektor ds. płacowych
Danuta Jasek

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Katarzyna Biegun

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Bogusława Gąska

Podinspektor ds. obsługi kasowej
Grażyna Pietraszko

Inspektor ds. księgowości podatkowej
Magdalena Caputa

Inspektor ds. wymiaru podatków
Marta Zuziak

Podinspektor ds. wymiaru podatku
Monika Wandzel

Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
Anna Małysiak

Inspektor ds. ogólno organizacyjnych i działalności gospodarczej
Lucyna Sitka

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, oświaty, kultury, zdrowia
Adrian Jagosz

Z -ca Kier. USC – sprawy obywatelskie i obrony cywilnej
Iwona Talik

Z-ca Kier. USC – ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Barbara Biegun

Podinspektor ds. dowodów osobistych, paszportów, bhp
Alina Jasek

Inspektor ds. budownictwa
Władysława Konior

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony Środowiska
Maria Jasek

Inspektor ds. drogownictwa i Komunikacji
Lucyna Piekielska

Inspektor ds. inwestycji i funduszy europejskich
Krystyna Kućka
Podinspektor ds. funduszy europejskich
Izabela Gołuch

Inspektor ds. zamówień publicznych i organizacji pracy pracownikom gospodarczym i inwestycyjnym
Jacek Pytlarz

Mł. Referent ds. systemu informacji oświatowej i stypendiów
Monika Jasek

Podinspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Teresa Handzlik

Inspektor ds. informacji, promocji i kultury
Małgorzata Michalska-Gąsiorek