Gmina Lipowa

WÓJT GMINY LIPOWA ZAWIADAMIA O ZEBRANIACH WIEJSKICH

dodane dnia 2008-08-20 14:10 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Lipowa zaprasza mieszkańców wsi Leśna na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 26.08. 2008 roku (wtorek ) o godzinie 18:00 w OSP Leśna.

Celem zebrania będzie zapoznanie z harmonogramem prac budowy wodociągu i kanalizacji oraz przedstawianie zasad odpłatności za przyłącza (umowa z mieszkańcami).
ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Lipowa zaprasza mieszkańców wsi Ostre na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 28.08. 2008 roku (czwartek ) o godzinie 18:00 w sali OSP Ostre.

Celem zebrania będzie zapoznanie z harmonogramem prac budowy kanalizacji oraz przedstawianie zasad odpłatności za przyłącza (umowa z mieszkańcami).
ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Lipowa zaprasza mieszkańców wsi Twardorzeczka na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 29.08. 2008 roku (piątek ) o godzinie 18:00 w Gimnazjum.

Celem zebrania będzie zapoznanie z harmonogramem prac budowy wodociągu i kanalizacji oraz przedstawianie zasad odpłatności za przyłącza (umowa z mieszkańcami).


ZAWIADOMIENIEWójt Gminy Lipowa zaprasza mieszkańców wsi Lipowa-Brzeziny i Jaski na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 27.08. 2008 roku (środa ) o godzinie 18:00 w Świetlicy Brzeziny.

Celem zebrania będzie zapoznanie z harmonogramem prac budowy kanalizacji oraz przedstawianie zasad odpłatności za przyłącza (umowa z mieszkańcami).