Gmina Lipowa

W dniu 28 sierpnia o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Lipowa.

dodane dnia 2008-08-14 14:38 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek
W dniu 28 sierpnia 2008 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Lipowej i Leśnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
11. Odpowiedzi na postulaty radnych
12. Zapytania i wolne wnioski
13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
14. Zamknięcie sesji