:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2012-06-29


Zgłoszenie pobytu stałego 2012-06-29


Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiace 2012-06-29


Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-06-29


DANE STATYSTYCZNE - LICZBA MIESZKAŃCÓW W GMINIE LIPOWA ROK 2010, 2011 2012-01-17


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 2010-09-03


DANE STATYSTYCZNE - LICZBA MIESZKAŃCÓW W GMINIE LIPOWA 2010-01-22


WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI 2009-03-12


ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY 2009-03-12


WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE 2009-03-12


ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE 2009-03-12


WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 2009-03-12


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 2009-03-12