:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    Uchwała nr VI/33/07 Rady Gminy w Lipowej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa. 2009-01-15