:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    K O M U N I K A T Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2012-10-11


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 208/2 położonej w m. Lipowej. 2012-05-02


KOMUNIKAT - WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2012-03-06


Informacja dla mieszkańców Gminy Lipowa. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-01-11


O g ł o s z e n i e - W związku z dużymi ilościami odpadów - typu popiół pojawiającymi się przede wszystkim w strefie pośredniej ujęcia wody przy potoku Leśnianka 2012-01-11


Harmonogram na wywóz śmieci na 2012 r. 2011-12-08


Komunikat wielogabaryty październik 2011-09-26


K O M U N I K A T - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2011-03-10


Harmonogram na wywóz śmieci na 2011 rok 2010-11-25


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2010 roku 2010-04-21


Harmonogram wywozu śmieci na 2010 r. 2009-12-22


Informacja o wywozie śmieci. 2009-01-15


Harmonogram wywozu śmieci na 2009 r. 2009-01-15