:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipowa. 2012-11-21


Oświadczenie i wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej 2012-06-19


Wykaz jednostek zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipowa 2011-04-19


Wykaz jednostek (podmiotów uprawnionych) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipowa 2010-09-22


ZARZĄDZENIE Nr 7 /2006r. Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2006r 2009-01-15