:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3410 położonej w m. Lipowa 2012-10-26


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2198, nr 2208 położonych w m. Lipowa 2012-10-26


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 961/7, nr 985 położonych w m. Słotwina 2012-10-26


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1145/1 położonej w m. Leśna 2012-10-26


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 981/1 położonej w m. Lipowa 2012-10-26


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 418/1 położonej w m. Leśna 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2062, nr 2586 położonych w m. Lipowa 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 944/2 położonej w m. Sienna 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 857/2 położonej w m. Leśna 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 97/2 położonej w m. Twardorzeczka 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 871 położonej w m. Twardorzeczka 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1112 położonej w m. Leśna 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2535 położonej w m. Lipowa 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1066 położonej w m. Słotwina 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4863, nr 4854 położonych w m. Lipowa 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 293, nr 298, nr 299 położonych w m. Ostre 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 152/2 położonej w m. Twardorzeczka 2012-10-25


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5390 położonej w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 210/2 położonej w m. Leśna 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 243/1 położonej w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2567/1 położonej w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4095/2, nr 4085/3 położonych w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4868, nr 4754 położonych w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5097, nr 5104 położonych w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4672/6 położonej w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 21 położonej w m. Ostre 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2824 położonej w m. Leśna i nr 3254/58 położonej w m. Twardorzeczka 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 899 położonej w m. Leśna 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2677 położonej w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5560 położonej w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5466, nr 5473 położonych w m. Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1946/1 położonej w m. Leśna 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 412 położonej w m. Leśna 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1770, nr 1872 położonych w m. Leśna 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 421 położonej w miejscowości Leśna 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5256/1 położonej w miejscowości Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 292/5 położonej w miejscowości Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5400/1 położonej w miejscowości Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3583/7 położonej w miejscowości Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 572/6, nr 572/10 położonych w miejscowości Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2340/4 położonej w miejscowości Leśna 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3695/2 położonej w miejscowości Lipowa 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1579 położonej w miejscowości Leśna 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 490/2 położonej w miejscowości Twardorzeczka 2012-10-23


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 407/2, nr 482/1 położonych w m. Twardorzeczka 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 512/1 położonej w m. Twardorzeczka 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3695/2 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1788/2 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3599 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 183 położonej w m. Twardorzeczka 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 103 położonej w m. Twardorzeczka 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5034/9 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4946, nr 5077 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5193, nr 5194 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2033 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 932 położonej w m. Sienna 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 869/3 położonej w m. Twardorzeczka 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2038 położonej w m. Leśna 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1100 położonej w m. Leśna 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4438 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3864/5 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4053/4 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4053/1 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 534 położonej w m. Twardorzeczka 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4274 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4055, nr 4322 położonych w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2881 położonej w m. Leśna 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1185 położonej w m. Leśna 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2082/3, nr 2083, nr 2080/4 położonych w m. Leśna 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2100/2 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 159 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5036/3 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1875/3 położonej w m. Twardorzeczka 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 162/2 położonej w m. Ostre 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4956 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5374 położonej w m. Lipowa 2012-09-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4091, nr 4144, nr 4145 położonych w m. Lipowa. 2012-08-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 514 położonej w m. Twardorzeczka 2012-08-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2236 położonej w m. Lipowa. 2012-08-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 8 położonej w m. Słotwinie. 2012-08-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4664/1, nr 5016/2 położonych w m. Lipowa. 2012-08-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4139 położonej w m. Lipowa. 2012-08-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 705 położonej w m. Sienna. 2012-08-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 963 położonej w m. Słotwina. 2012-08-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4187/2 położonej w m. Lipowa. 2012-08-03


Decyzja na wycinkę krzewów z nieruchomości o nr 4468/3 położonej w m. Lipowa. 2012-08-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4826 położonej w m. Lipowa 2012-06-08


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1582/41 położonej w m. Twardorzeczka. 2012-06-08


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1023/1, nr 1023/2 położonej w m. Słotwinie. 2012-06-08


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1003, nr 1004, nr 484 położonej w m. Lipowej. 2012-06-08


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1006/1 położonej w m. Lipowej. 2012-06-08


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 650/2, nr 652/2 położonej w m. Leśna. 2012-06-08


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5568 położonej w m. Lipowa 2012-06-08


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5157/4 położonej w m. Lipowa. 2012-06-08


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5484 położonej w m. Lipowa. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5412 położonej w m. Lipowa. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1577/1, 1577/2 położonych w m. Leśna. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4923/1 położonej w m. Lipowa. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2361 położonej w m. Leśna. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3782/2 położonej w m. Lipowa. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5001 położonej w m. Lipowej. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2463położonej w m. Leśnej. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 5451/2 położonej w m. Lipowej. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3644 położonej w m. Lipowej. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4824 położonej w m. Lipowej. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1708 położonej w m. Lipowej. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 622/1położonej w m. Lipowej. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4438 położonej w m. Lipowej. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 244/5 położonej w m. Lipowa. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 487 położonej w m. Twardorzeczka. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4992/2 położonej w m. Lipowa. 2012-05-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1395 położonej w m. Leśnej 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 1006/2 położonej w m. Lipowa 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 995 położonej w m. Słotwina. 2012-04-12


Decyzja na wycinkę krzewów z nieruchomości o nr 3166/1 położonej w m. Lipowa. 2012-04-12


Decyzja na wycinkę krzewów z nieruchomości o nr 3168/7 położonej w m. Lipowa. 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 92355/1 położonej w m. Lipowa 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 349, 348 położonych w m. Leśna. 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3723 położonej w m. Lipowa 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3756/3 położonej w m. Lipowa 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 3688 położonej w m. Lipowa 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 801 położonej w m. Lipowa 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości – drogi powiatowej nr S 1455 w m. Twardorzeczka 2012-04-12


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 4889 położonej w Lipowej 2012-04-12


I N F O R M A C J A 2012-04-03


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 385 położonej w Twardorzeczce 2011-12-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 386 położonej w Twardorzeczce 2011-12-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 1681 położonej w Leśnej. 2011-12-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 3324/2 położonej w Lipowej. 2011-12-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 48 i 49 położonej w Twardorzeczce. 2011-12-19


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 830 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 2103 położonej w Leśna. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 5185 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 2567/6 położonej w Lipowej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 5201/3 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 3235/1 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 818 położonej w Siennej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 3137/4 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 234/4 położonej w Twardorzeczce. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 2824 położonej w Leśnej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 1962/9 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 3137/1 położonej w Lipowej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 2677 położonej w Lipowej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 3688 położonej w Lipowej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 4052/5 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 4918/1 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 293 położonej w Ostrem 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 514 w m. Sienna 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 5201/1 w m. Lipowa. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości dr powiatowa nr S 1455 w m. Lipowa. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 2033 położonej w Lipowej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 2423/2 położonej w Lipowej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 5395 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 572/6, 572/10 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 75/1 położonej w Twardorzeczce 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 490/2 położonej w Twardorzeczce. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 238 położonej w Słotwinie. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 1529 położonej w Leśnej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 3782/3 położonej w Lipowej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 1982położonej w Leśnej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 5383 położonej w Lipowej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 3382 położonej w Lipowej 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 216 położonej w Twardorzeczce 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 4095/3, 4095/2, 4085/3 położonych w Lipowej 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzewa z nieruchomości nr 631/5 położonej w Siennej. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzewa z nieruchomości nr 2249 położonej w Twardorzeczce. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 1524, 1525, 1528 położonych w Leśnej. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 243/3 położonej w Lipowej. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 138 położonej w Twardorzeczce. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzewa na nieruchomości nr 1122 położonej w Leśnej. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzewa na nieruchomości nr 1243 położonej w Lipowej. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzewa na nieruchomości nr 1449/8 położonej w Lipowej. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 37 i 40 położonych w Twardorzeczce. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 37 i 40 położonych w Twardorzeczce 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzewa na nieruchomości nr 1449/3 położonej w Lipowej. 2011-09-26


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 1023/2 położonej w Lipowej. 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 482/2 położonej w Twardorzeczce. 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 423 położonej w Siennej 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2791 położonej w Leśnej 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2237, 2243 położonej w Lipowej 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2237, 2243 położonej w Lipowej. 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 5186 położonej w Lipowej. 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew w pasie drogi powiatowej nr S 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w m. Lipowa 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 4676 położonej w Lipowej. 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 10/10, 10/14 położonej w Ostrem 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 1164 położonej w Słotwinie 2011-09-05


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 904 położonej w Siennej. 2011-07-11


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 5498 położonej w Lipowej. 2011-07-11


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 1247 położonej w Lipowej 2011-07-11


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2590 położonej w Lipowej. 2011-06-29


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 3748/1 położonej w Lipowej. 2011-06-29


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 4918/2 położonej w Lipowej. 2011-06-29


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2540/2 położonej w Lipowej. 2011-06-29


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 3021/15 położonej w Leśnej. 2011-06-29


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2590 położonej w Lipowej. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2171 położonej w Leśnej. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 1258/2 położonej w Lipowej. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości – w pasie drogowym drogi powiatowej Nr S 1402 relacji Słotwina - Godziszka w m. Lipowa. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2027/1 położonej w Leśnej. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 5370 położonej w Lipowej. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 221 położonej w Ostrem. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 73/2 położonej w Twardorzeczce. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 319/3, 320/1 położonej w Twardorzeczce. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 3639/1 położonej w Lipowej. 2011-05-17


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 1982 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 4380 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2195/3 położonej w Lipowej 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2195/3 położonej w Lipowej 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 866/1, 866/2, 493 położonej w Lipowej 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 5184 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 512/1 położonej w Twardorzeczce 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 3243/2 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 5180 położonej w Lipowej 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2107 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 349/4 położonej w Ostrem. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 905,911 położonej w Słotwinie. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew w pasie drogi powiatowej nr: S 1405, S 1455, S 1458, S 1402 na terenie Gminy Lipowa 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 4472 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 4783/3 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 780/5 położonej w Twardorzeczce 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 780/5 położonej w Twardorzeczce 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 3568, 3537, 3447 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 4766 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2690 położonej w Lipowej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 253 położonej w Lipowej 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 1946 położonej w Leśnej. 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2677 położonej w Lipowej 2011-04-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 36/1, 36/6 położonej w Twardorzeczce 2011-03-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 728 położonej 2011-03-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 250 położonej 2011-03-07


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2919 położonej 2011-02-25


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 179 położonej 2011-02-25


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 558 położonej 2011-02-25


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 2053 położonej 2011-02-25


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 468, 458 położonej w Twardorzeczce 2011-01-25


Decyzja na wycinkę drzew na nieruchomości nr 3060/4 położonej w Lipowej 2011-01-21


Decyzja na wycinkę drzew w na nieruchomości nr 721 położonej w Lipowej 2011-01-19


Decyzja na wycinkę drzew w na nieruchomości nr 5405/3 położonej w Lipowej. 2011-01-19


Decyzja na wycinkę drzew w pasie drogi powiatowej nr 1402 S relacji Słotwina-Godziszka w m. Lipowa 2011-01-19


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-04-06


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Informacja o wydaniu decyzji 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-03-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-01-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-01-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-01-18


Informacja o wydaniu decyzji 2010-01-18


Informacja o wydaniu decyzji 2010-01-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-21


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-21


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-21


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-21


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-21


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-21


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-21


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-21


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-21


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-21


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-21


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-21


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-21


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-10


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-10


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-10


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-10


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-07


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-07


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-07


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-07


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-07


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-07


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-07


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-12-07


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-07


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-07


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-07


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-07


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-07


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-07


Informacja o wydaniu decyzji 2009-12-07


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-11-18


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-11-17


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-26


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-12


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-12


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-12


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-12


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-10-12


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-12


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-12


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-12


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-12


Informacja o wydaniu decyzji 2009-10-12


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-29


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-29


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-29


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-29


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-29


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-29


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-29


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-29


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-29


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-25


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-25


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-25


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-25


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-25


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-25


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-25


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-25


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-25


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-25


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-25


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-25


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-14


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-11


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-11


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-11


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-11


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-11


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-11


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-09-11


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-11


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-11


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-11


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-11


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-11


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-11


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-11


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-08-18


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-08-05


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-08-04


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-08-03


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-08-03


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-08-03


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-08-03


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2009-08-03


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-08-03


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2009-08-03


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-08-03


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-07-01


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-06-30


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2009-06-30


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2009-06-30


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-06-25


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2009-06-25


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-06-15


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 27 położonej w Twardorzeczce. 2009-06-15


Decyzja – zezwolenie na usunięcie drzewa 2009-06-15


Decyzja – zezwolenie na usunięcie drzew 2009-06-15


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 27 położonej w Twardorzeczce. 2009-06-15


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-05-15


Informacja o wydaniu decyzji 2009-05-15


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie działki nr 3234/2 położonej w Lipowej 2009-04-29


Decyzja – zezwolenie na usunięcie krzewów gatunku: ,,drzewko oliwne” wielkość zajmowanej powierzchni 4m2 w Lipowej 2009-04-29


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie działki nr 3234/2 położonej w Lipowej 2009-04-29


Decyzja – zezwolenie na usunięci: 1 szt. drzewa gatunku świerk o obw. pnia 103 cm na działce nr 3336/2 w Lipowej 2009-04-22


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-04-16


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-15


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-15


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-04-09


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-04-09


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-04-09


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-04-08


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-04-07


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-04-07


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-04-07


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-04-06


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-04-06


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-03-31


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-03-26


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-03-24


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-03-19


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-03-19


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-03-17


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-03-17


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-03-17


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-03-16


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-03-11


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-03-11


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-03-10


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-03-06


Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Lipowa 2009-03-04


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-02-19


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-02-16


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-02-16


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-02-12


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-02-10


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-02-10


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-02-10


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-02-10


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-02-10


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-02-10


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-02-10


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Kurczenko 2009-02-09


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Tadeusza Kubica 2009-02-09


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Piotr i Małgorzata Ryszka 2009-02-09


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Bernardyna Golasik 2009-02-09


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Dariusza Kolasa 2009-02-09


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Tracz Władysława 2009-02-09


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-01-27


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-01-27


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-01-27


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-01-27


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-01-27


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-01-27


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-01-22


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Wiktoria i Zygmunt Caputa 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Michała Jagosz 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jarosława Barczyk 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Midor Józef i Grażyna 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Katarzyny Pokusa 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jana Pietraszko 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Bożeny Smolik 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jasek Barbara 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.P. Ryszka Karol i Helena 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Besuch 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Kuźlik 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Cisek 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Tlałka 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Fijak 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Kupczak 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Biernat 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Nosalik 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Graca 2009-01-22


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matlak 2009-01-21


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matuszek 2009-01-21


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matlak 2009-01-21


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Stopa 2009-01-21


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Semla 2009-01-21


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-01-20


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Giercuszkiewicz 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Konior 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Setla 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.Góra 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.Piechota 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Waśniowskich 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Wojciecha Dudys 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Idzi Cender 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Iwony Mazur 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Zofi Gandera 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Mari Pawlik 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Wawrzykiewicz 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Andrzeja Pietraszko 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek Zarządu Klubu Sportowego "SOKÓŁ" w Słotwinie. 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Henryka Dłutek 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Michaliny Habdas 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Pawła Hałat 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek Zarządu Klubu Sportowego LKS Lipowa 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jadwigi Syposz 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Michała Bożek 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Bożeny Smolik 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Anieli Hałdysz 2009-01-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Iwony Bochniak 2009-01-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Małgorzaty Konior 2009-01-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Barbary Salomon 2009-01-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Henryka Boba 2009-01-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Bronisława Zielecki 2009-01-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Janusza Stasica 2009-01-15