:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 2012-11-14


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lipowa” 2012-11-05


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej 2012-08-06


ZAWIADOMIENIE - ,,Budowa kanału deszczowego na rowie przy drodze powiatowej nr 1405 S w miejscowości Leśna” 2012-07-16


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej 2012-07-05


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia 2012-06-22


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2012-05-15


Informacja 2012-04-11


OBWIESZCZENIE 2011-12-19


O B W I E S Z C Z E N I E 2011-12-07


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2011-10-31


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2011-10-20


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2011-10-04


ZAWIADOMIENIE 2011-09-26


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 2011-07-04


Informacja 2011-06-29


ZAWIADOMIENIE prognozy do wglądu.. 2011-04-14


ZAWIADOMIENIE do wglądu projekty aktualizacji PGO, POŚ 2011-04-14


OBWIESZCZENIE 2011-03-28


OBWIESZCZENIE 2011-03-10


O B W I E S Z C Z E N I E 2010-12-22


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2010-11-18


Zawiadomienie Wójta Gminy Lipowa 2010-11-10


O B W I E S Z C Z E N I E - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie przedszkola i zakładu opon w miejscowości Lipowa” 2010-10-20


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie przedszkola i zakładu opon” 2010-10-12


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i punktem pomiarowym ilości ścieków łączącej kanalizację w Słotwinie z Kalną w 2010-10-12


ZAWIADOMIENIE - ,,Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w centrum Lipowej” 2010-07-09


OBWIESZCZENIE 2010-07-05


OBWIESZCZENIE -o wydaniu decyzji środowiskowej twierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2010-07-01


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipowa 2010-06-22


ZAWIADOMIENIE 2010-05-27


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 2010-05-25


ZAWIADOMIENIE 2010-05-25


Informacja 2010-05-24


ZAWIADOMIENIE 2010-04-21


O B W I E S Z C Z E N I E 2010-04-07


ZAWIADOMIENIE 2010-04-07


Obwieszczenie - ,,Budowa chodnika w miejscowości Lipowa, od centrum w kierunku Ostrego”. 2010-04-06


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n: ,,Budowa budynku usługowego – wymiana opon”. 2010-04-06


Informacja - ,,Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w miejscowości Leśna w kierunku Żywca”. 2010-04-06


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n:,,Rozbudowa Hotelu ,,Zimnik” w miejscowości Lipowa”. 2010-04-06


Informacja ,,Budowa składu opału i materiałów budowlanych wraz z kanalizacją deszczową i wagą towarową na działkach nr 4991/3 w Lipowej.”. 2010-03-15


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- ,,Budowie budynku mieszkalno-usługowego- warsztat naprawy samochodów” 2010-02-02


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipowa 2009-11-23


Informacja 2009-11-02


O B W I E S Z C Z E N I E 2009-11-02


Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowa 2009-10-13


Informacja ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice- Lipowa- Ostre-Twardorzeczka- Leśna na długości 1100,00 mb w miejscowości Ostre” 2009-10-09


Informacja ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w miejscowości Twardorzeczka w gminie Lipowa 2009-10-09


ZAWIADOMIENIE - ,,Budowia i wyposażenie obiektu szkoleniowego dla Ośrodka Kształcenia Kursowego w Słotwinie” 2009-08-05


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji ,,Budowa i wyposażenie obiektu szkoleniowego dla Ośrodka Kształcenia Kursowego w Słotwinie” 2009-07-02


ZAWIADOMIENIE - Przebudowie drogi powiatowej nr 1455 S na długości 3,28 km w Gminie Lipowa”. 2009-06-15


ZAWIADOMIENIE 2009-06-15


Z a w i a d o m i e n i e 2009-06-09


Informacja - na realizację przedsięwzięcia p.n ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S na długości 3,28 km w Gminie Lipowa” 2009-05-12


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2009-05-07


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji "Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Lipowa i Twardorzeczka wraz z budową kanalizacji deszczowej” 2009-04-23


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usługowy na działce nr 4839/1 w Lipowej”.. 2009-04-23


Informacja o wydaniu decyzji 2009-03-24


Informacja o wydaniu decyzji 2009-03-18


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2009-03-03


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2009-02-26


,,Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina”. 2009-01-15


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2009-01-15


Informacja o wydaniu decyzji na wniosek Pana Rafała Matuszek 2009-01-15


Informacja dotycząca wniosku Pana Rafała Matuszek 2009-01-15


Obwieszczenie o wydaniu decyzji: ,,Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina" 2009-01-15


Obwieszczenie o wydaniu decyzji: ,,Budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1405S w miejscowości Lipowa”. 2009-01-15


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2009-01-15