:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    SPRAWY USC 2009-12-28


OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI / ŻONY OJCA 2009-12-28


OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA 2009-12-28


OPŁATY SKARBOWE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO 2009-12-28


ODTWORZENIE / USTALENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO 2009-12-28


NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE) 2009-12-28


SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM 2009-12-28


SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 2009-12-28


REJESTRACJA ZGONU 2009-12-28


OŚWIADCZENIE O ZMIANIE NAZWISKA PIERWSZEGO WSPÓLNEGO DZIECKA POCHODZĄCEGO Z MAŁŻEŃSTWA 2009-12-28


OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA 2009-12-28


WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG - TRANSKRYPCJA 2009-12-28


WPISANIE W AKCIE URODZENIA DZIECKA WZMIANKI O MAŁŻEŃSTWIE RODZICÓW 2009-12-28


UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO 2009-12-28


OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA 2009-12-28


SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO 2009-12-28


ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ 2009-12-28


ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OBYWATELA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ 2009-12-28


UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ W POSTĘPOWANIU WSZCZĘTYM I ZAKOŃCZONYM PRAWOMOCNYM ORZECZENIEM PO 01 maja 2004r 2009-12-28


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ 2009-12-28


WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO 2009-12-28


ZMIANA NAZWISKA 2009-12-28


ZMIANA IMIENIA 2009-12-28


ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA 2009-12-28


ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO 2009-12-28