:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    EWAKUACJA 2010-10-04


INSTRUKCJA ALARMOWANIA 2010-10-04


JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA WYPADEK KATASTROFY LUB KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ ? 2010-10-04


Numer ICE w komórce może uratować Ci życie 2010-10-04


OBOWIĄZKI LUDNOŚCI W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ DO POWSZECHNEJ SAMOOBRONY 2010-10-04


ZASADY OCHRONY PŁODÓW ROLNYCH, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I PASZ PRZED SKAŻENIAMI 2010-10-04


OCHRONA ŻYWNOŚCI I WODY PRZED SKAŻENIAMI 2010-10-04


RODZAJE ALARMÓW ORAZ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH 2010-10-04


WAŻNE TELEFONY 2010-10-04


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGODLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI 2009-11-13


Jak bezpiecznie zachować się na wsi 2009-11-13


Ptasia Grypa 2009-11-13


Pierwsza pomoc 2009-11-13


Informacja o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich występowania 2009-11-13