:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    XXXI Sesja Rady Gminy Lipowa 2012-11-28


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lipowa (...) 2012-11-23


Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013 2012-11-07


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - INTENSYWNE OPADY DESZCZU 2012-11-05


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89 2012-10-29


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 85 - intensywne opady deszczu, intensywne opady śniegu 2012-10-26


Zawiadomienie o sesji 2012-10-22


Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012 2012-10-10


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - INTENSYWNE OPADY DESZCZU 2012-10-02


XXIX Sesja Rady Gminy Lipowa 2012-09-28


K O M U N I K A T - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2012-09-20


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2012-09-19


KOMUNIKAT w sprawie wstrzymania na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi (...) pochodzących z Republiki Czeskiej z wyjątkiem piwa i wina 2012-09-17


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2012-09-12


APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA 2012-09-12


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE LIPOWA 2012-09-06


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-09-04


PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO 2012-08-29


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH. 2012-08-28


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH. 2012-08-27


Zawiadomienie o sesji 2012-08-23


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 - silne burze z gradem 2012-08-22


Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie w dniach od 22 do 23.09.2012r. 2012-08-22


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - UPAŁ 2012-08-06


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - SILNE BURZE Z GRADEM 2012-08-06


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM 2012-08-03


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-07-31


KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KATOWICACH 2012-07-31


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH. 2012-07-30


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2012-07-24


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM 2012-07-19


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - INTENSYWNE OPADY 2012-07-11


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE 2012-07-09


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-07-09


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - UPAŁ 2012-07-05


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE. 2012-07-04


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2012-06-21


XXVII Sesja Rady Gminy Lipowa 2012-06-15


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2012-06-12


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - INTENSYWNE OPADY 2012-06-04


Kibicuj Zdrowiu! 2012-05-30


WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁEK 2012-05-29


UWAGA ROLNICY! PRZYPOMINAMY! 2012-05-29


KOMUNIKAT - o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa 2012-05-25


XXVI sesja Rady Gminy Lipowa 2012-05-22


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 2012-05-18


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - PRZYMROZKI 2012-05-17


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcu ws. nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych 2012-05-16


Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego 2012-05-14


Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowa w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania 2012-05-11


DYŻUR POSELSKI W GMINIE LIPOWA - Małgorzata Pępek 2012-05-11


Zawiadomienie o sesji 2012-04-30


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej 2012-04-23


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej 2012-04-20


Zawiadomienie dla Rolników 2012-04-18


Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Lipowej Dolnej. 2012-04-05


Zmiana godzin pracy Urzędu w Wielki Piątek 2012-04-05


Komunikat w sprawie laminowania dowodów osobistych 2012-04-03


Obwieszczenienie Wójta Gminy Lipowa o okręgu wyborczym 2012-04-03


Komunikaty Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej dot. ogłoszonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipowa 2012-04-02


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2012-03-30


XXIII Sesja Rady Gminy Lipowa 2012-03-30


Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie wyborów uzupełniających 2012-03-30


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - SILNY WIATR 2012-03-28


APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LIPOWA! 2012-03-27


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 2012-03-20


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2012-03-15


XXII Sesja Rady Gminy Lipowa 2012-03-06


OBOWIĄZEK SZKOLNY / NAUKI 2012-03-02


Informacja o wynikach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego - działania 8.3 POIG 2012-02-29


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - ROZTOPY 2012-02-29


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2012-02-28


Zmiana rozkładu jazdy! 2012-02-27


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2012-02-24


Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr 2012-02-23


Ostrzeżenie meteorologiczne - Roztopy 2012-02-23


OSTRZEZENIE Nr 24 OBLODZENIE NA DROGACH I CHODNIKACH 2012-02-20


Gmina Lipowa ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego 2012-02-20


Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów! 2012-02-20


Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów! 2012-02-20


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU 2012-02-17


Apel Wójta Gminy Lipowa w sprawie odśnieżania dachów 2012-02-16


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2012-02-15


Ostrzeżenia Meteorologiczne. 2012-02-10


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW DOKUMENTÓW 2012-02-10


Zawiadomienie o sesji 2012-02-06


Informacja Wójta Gminy o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2012-02-06


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-02-06


Informacja dla rolników 2012-02-03


Komunikat Szukamy chętnych do dzierżawy działek gminnych pod uprawy rolne 2012-02-01


Komunikat - Nieruchomość gminna wystawiona na sprzedaż. 2012-02-01


Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa 2012-01-27


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi 2012-01-27


Zawiadomienie o sesji 2012-01-25


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Lipowa 2012-01-25


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW. 2012-01-24


INFORMATOR : Przetargi. Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Lipowej Dolnej. 2012-01-16


W y k a z nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2012-01-13


OGŁOSZENIE - informuje o możliwości wynajmu sali położonej w budynku świetlicy w Lipowej Podlas wraz z wyposażeniem. 2012-01-12


Informacja dla mieszkańców Gminy Lipowa. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-01-11


Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji ,dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipowej 2012-01-09


PROŚBA O OGRANICZENIE POBORU WÓD I RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI 2012-01-05


KOMUNIKAT OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI 2012-01-05


TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA 2011-12-23


Zawiadomienie o sesji 2011-12-23


Informacja Wójta Gminy Lipowa o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji ,dróg i zagospodarowania przestrzennego 2011-12-22


Roczny program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi.. 2011-12-21


W piątek urząd czynny do godz. 12.00 2011-12-21


OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO 2011-12-16


Zawiadomienie o sesji 2011-12-15


Ogłoszenie - dotyczy linii komunikacyjnej Żywiec Sporysz - Ostre Rondo 2011-12-08


OGŁOSZENIE O przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku 2011-12-06


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Lipowa 2011-12-02


Zawiadomienie o sesji 2011-11-24


Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji, dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipowej 2011-11-18


Komunikat 2011-11-16


OGŁOSZENIE 2011-11-04


Informacja dla mieszkańców! 2011-10-27


Zawiadomienie o sesji 2011-10-21


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-18


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2011-10-12


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2011-10-12


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2011-10-12


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2011-10-12


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2011-10-12


Zawiadomienie o sesji 2011-10-03


Informacja Wójta Gminy Lipowa o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych 2011-09-29


Informacja Wójta Gminy Lipowa o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej 2011-09-29


Informacja dotycząca spisu wyborców 2011-09-29


Informacja dla mieszkańców! 2011-09-28


Powołanie obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-26


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i inspektora bhp 2011-09-22


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków finansowych 2011-09-22


K O M U N I K A T Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2011-09-22


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 2011-09-21


Informacja Wójta Gminy Lipowa 2011-09-19


ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA LIPOWA 2011-09-16


Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania 2011-09-15


Zawiadomienie o sesji 2011-09-08


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków finansowych 2011-09-07


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. księgowości budżetowej i inspektora ds. bhp 2011-09-07


Informacja o obowiązku posiadaczy zwierząt dokonujących ubojów na własny uzytek 2011-09-05


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2011-08-31


ogłoszenie o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 2011-08-26


Zawiadomienia o sesji 2011-08-26


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w Leśnej 2011-08-26


Sprostowanie Wójta Gminy Lipowa 2011-08-25


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze 2011-08-18


Ogłoszenie Wójta Gminy Lipowa w sprawie czasowego zamknięcia drogi w Słotwinie 2011-08-03


Ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie konsultacji społecznych 2011-08-03


Ogłoszenie 2011-08-01


INFORMATOR : Przetargi - Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Lipowej Dolnej 2011-08-01


Uwaga właściciele lasów prywatnych, które zostały uszkodzone w wyniku m.in. ulewnych deszczy i huraganów 2011-08-01


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 2011-07-27


Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji , dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Lipowa 2011-07-27


Wójt Gminy Lipowa informuje! 2011-07-20


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE! 2011-07-20


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2011-07-18


Zawiadomienia o sesjach 2011-07-18


WYPRAWKA SZKOLNA 2011 R. 2011-07-14


Środki do dezynfekcji studni 2011-07-07


Wybory ławników kadencji 2012-2015 2011-06-17


Zawiadomienie o sesji 2011-06-14


Zarządzenie nr 34/11 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 maja 2011 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipowa na 2011 r. 2011-06-10


Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Lipowej Dolnej. 2011-06-06


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2011-06-02


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego składającej się z działki o nr 2342/1 oraz nr 2345/1 położonej w Lipowej. 2011-05-13


Ogłoszenie w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych 2011-05-10


WAPNOWANIE – POPRAWA JAKOŚCI GLEBY W WOJ. ŚLĄSKIM 2011-05-10


KOMUNIKAT 2011-05-09


OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań w 2011 roku na terenie Gminy Lipowa 2011-04-22


Zawiadomienie o sesji 2011-04-19


Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach 2011-04-18


Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 2011-04-14


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy na 2011 r. 2011-04-14


Protokokół - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa 2011-04-13


OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 130 W MIESCIE/GMINIE LIPOWA 2011-03-29


Zawiadomienie o sesji 2011-03-28


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE LIPOWA 2011-03-17


Wybory członków Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 2011-03-17


OBWIESZCZENIE zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa 2011-03-11


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2011-03-07


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2011-03-07


Ogłoszenie - kanalizacja!! 2011-03-04


OFERTA SPRZEDAŻY 2011-03-03


Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2011-03-01


INFORMATOR : Przetargi 2011-02-25


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2011-02-21


Zawiadomienie o sesji 2011-02-04


Zawiadomienie o posiedzeniach komisji 2011-02-04


W y k a z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego składającej się z działki o nr 3099/2,3100/4 położonej w Lipowej 2011-02-04


Program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w zeszłorocznej powodzi. 2011-01-31


Informacja dla mieszkańców!!! 2011-01-20


INFORMACJA ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 2011-01-20


Z A W I A D O M I E N I E - Przypomina się rolnikom o obowiązkowych ubezpieczeniach.... 2011-01-19


Zawiadomienie o sesji 2011-01-12


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego 2011-01-03


Zawiadomienie o sesji 2010-12-22


Projekt uchwały do konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2010-12-22


Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej informuje... 2010-12-21


Infomacja! 2010-12-18


Zawiadomienie o sesji 2010-12-10


Ogłoszenie 2010-12-10


Infrmacja Wójta Gminy Lipowa 2010-12-10


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2010-12-09


Wójt Gminy Lipowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 2010-12-07


Wójt Gminy Lipowa informuje, że z dniem 30 października 2010 r. na terenie Gminy Lipowa został zakończony I etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 2010-12-02


Zawiadomienie o sesji 2010-11-30


Ogłoszenie - kursy na liniach obejmujących Gminę Lipowa tj. Ostre, Ostre Rondo, Twardorzeczka, będzie wykonywała Firma Travel-Bus Pan Robert Dziewit. 2010-11-30


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2010-11-18


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2010-11-18


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2010-11-18


OGŁOSZENIE - O przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 708 Urzędu Gminy Lipowa 2010-11-16


OGŁOSZENIE - O przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego przy budynku nr 134 w Leśnej 2010-11-16


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego 2010-11-08


Prawa pacjenta -ulotka 2010-10-19


INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LIPOWEJ 2010-10-15


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY 2010-10-15


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY 2010-10-15


INFORMACJA 2010-10-05


Zawiadomienie o sesji 2010-09-22


ZEBRANIA WIEJSKIE!! 2010-09-21


OGŁOSZENIE - zamknięta będzie droga powiatowa!!! 2010-09-21


O g ł o s z e n i e 2010-09-08


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE nr 407 2010-09-01


Wsparcie finansowe na rozwój firmy do 40.000zł 2010-08-31


Informacja dla właścicieli lasów 2010-08-31


Punkt Obsługi Klienta PONE 2010-08-23


APEL O KOSZENIE TRAW I NIEUŻYTKÓW 2010-08-23


INFORMATOR : Przetargi 2010-08-20


WYPRAWKA SZKOLNA 2010 2010-08-05


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2010-08-05


Ogłoszenie wyniku zawiadomienia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej w Twardorzeczce 2010-07-26


Zawiadomienie o sesji 2010-07-14


Dyrektor Szkoły Podstawowej ogłasza nabór na stanowisko referenta ds administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Twardorzeczce. 2010-07-08


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2010-06-30


Zawiadomienie o sesji 2010-06-25


OGŁOSZENIE 2010-06-09


INFORMACJA DLA POWODZIAN 2010-06-07


Punkt Obsługi Klienta Gmina Lipowa 2010-06-07


Zawiadomienie o sesji 2010-06-04


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 2010-06-01


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 2010-05-31


ARiMR uprościła procedury utylizacji zwierząt gospodarskich padłych w wyniku powodzi. 2010-05-27


OGŁOSZENIE ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 2010-05-27


OGŁOSZENIE ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 2010-05-27


INFORMATOR : Przetargi 2010-05-20


INFORMATOR : Przetarg na sprzedaż nieruchomości 2010-05-17


GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Leśnej, 2010-05-17


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Leśnej, 2010-05-17


GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipowej, 2010-05-14


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Leśnej, 2010-05-14


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Leśnej, 2010-05-14


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Leśnej 2010-05-14


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Leśnej, 2010-05-14


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Leśnej. 2010-05-14


Zawiadomienie o sesji 2010-05-05


W y k a z nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu o nr 2674, 2724 położone w Leśnej. 2010-04-23


W y k a z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej działki nr 2426/1 w Leśnej. 2010-04-23


OGŁOSZENIE o przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 772 świetlicy w Lipowej Brzezinach stanowiącej własność mienia komunalnego gminy 2010-04-23


W y k a z nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu działki o nr 24, 29, 34, 39, 44 w Leśnej. 2010-04-23


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu części działki nr 563 położonej w Lipowej 2010-04-22


ZAWIADOMIENIE 2010-04-21


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LIPOWA 2010-04-16


Zawiadomienie o sesji 2010-04-16


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa.. 2010-04-16


O B W I E S Z C Z E N I E- ,,Budowa chodnika o dł. 1205,00 m oraz poszerzenie jezdni wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w miejscowości Leśna w kie 2010-04-07


INFORMACJA - w sprawie wniosków o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 2010-03-24


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego 2010-03-19


Projekt "Nie czas na bierność(....)" 2010-03-10


Zawiadomienie 2010-03-08


Informujemy, iż w dniu 09.03.2010 r. Punkt Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 2010-03-08


Informacja - w sprawie wałęsających się psów! 2010-03-01


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2010-02-23


Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Wystawa kotłów i instalacji solarnych w Gminie Lipowa 2010-02-23


Lista instalatorów dopuszczonych do montażu w ramach PONE Lipowa wg stanu na dzień 17.02.2010r. 2010-02-17


I N F O R M A C J A Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2010-02-12


OBWIESZCZENIE o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwie Lipowa w jednostce planu oznaczonej symbolem 23. 2010-02-09


WNIOSEK SZKOŁY/GIMNAZJUM NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI 2010-01-28


INFORMACJA 2010-01-26


Ogłoszenie W wyniku zawiadomienia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipowa zgłoszono 17 aplikacji wymogi formalne spełniło 7 aplikacji 2010-01-25


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej z dnia 15 stycznia 2010 r 2010-01-25


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy ds. ogólnoorganizacyjnych z dnia 15 stycznia 2010r 2010-01-25


WÓJT GMINY LIPOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 2010-01-15


Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. 2010-01-08


Punkt Obsługi Klienta w gminie Lipowa 2010-01-07


Przewodnik dla uczestników PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) w Gminie Lipowa 2010-01-05


Zawiadomienie o sesji 2009-12-22


Program Ograniczenia Niskiej Emisji Rusza weryfikacja wniosków w gminie Lipowa 2009-12-11


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego 2009-12-10


Z A W I A D O M I E N I E - w sprawie rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej Lipowa „ w likwidacji” 2009-11-25


Komunikat dla podróżnych 2009-11-06


Nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Lipowa 2009-11-02


Przetargi - nieruchomości 2009-10-30


Zawiadomienie o sesji 2009-10-29


GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH 2009-10-21


Program Ograniczenia Niskiej Emisji Decyzja o udzieleniu pożyczki Gminie Lipowa 2009-10-20


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie. 2009-10-19


Wójt Gminy Lipowa o g ł a s z a przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustny nieograniczony zabudowanej działki nr 174 położonej w Leśnej. 2009-10-06


INFORMACJA 2009-09-29


TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH 2009-09-18


Zawiadomienie o sesji 2009-09-11


Złożono wniosek o dofinansowanie PONE 2009-08-27


Stypendia dla uczniów. 2009-08-20


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2009-08-20


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2009-08-20


Zawiadomienie o sesji 2009-08-14


ANALIZA ANKIET OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH W GMINIE LIPOWA 2009-08-06


Zawiadomienie o sesji 2009-07-30


Ogłoszenie dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2009-07-29


Informacja dot. przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych 2009-07-24


OGŁOSZENIE 2009-07-06


ZAWIADOMIENIE "budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek węzeł"Mikuszowice" 2009-06-26


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2009-06-09


Zawiadomienie o sesji 2009-06-08


Informacja - wydawania zaświadczeń o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości rolnej. 2009-06-02


WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2008 ROKU UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ZAKRESIE PODATNIKÓW LUB OPŁAT LOKALNYCH 2009-05-29


Wójt Gminy Lipowa informuje. 2009-05-28


BARDZO PILNE! 2009-04-08


Zawiadomienie o sesji 2009-03-26


Nie ma POBORU – jest KWALIFIKACJA WOJSKOWA. 2009-03-20


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 2009-03-20


Zawiadomienie Wójta Gminy Lipowa 2009-03-12


Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Lipowa 2009-03-04


Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia 2009-02-20


OGŁOSZENIE 2009-02-10


PRACA LIPOWA – OFERTA PRACY- PRACOWNIK SOCJALNY 2009-02-09


OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA DOTACJĘ W 2009 ROKU 2009-01-19


Sprawozdanie z odbytej XXII sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 30 grudnia 2008 r. 2009-01-13


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Michała Jagosz 2009-01-07


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jarosława Barczyk 2009-01-07


,,Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina”. 2009-01-07


Ogłoszenie Wójta Gminy Lipowa 2009-01-05


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2009-01-05


W dniu 30 grudnia 2008 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Lipowa. 2008-12-29


Informacja o wydaniu decyzji na wniosek Pana Rafała Matuszek 2008-12-29


Informacja dotycząca wniosku Pana Rafała Matuszek 2008-12-29


Obwieszczenie o wydaniu decyzji: ,,Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina" 2008-12-29


Obwieszczenie o wydaniu decyzji: ,,Budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1405S w miejscowości Lipowa”. 2008-12-29


W dniu 18 grudnia 2008 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów 2008-12-12


W dniu 12 grudnia 2008 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 2008-12-11


W 16 grudnia 2008 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 2008-12-11


Harmonogram wywozu śmieci na 2009 r. 2008-12-03


O G Ł O S Z E N I E !!!! zmiany dotyczące połączeń PKS 2008-11-25


Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia 2008-11-17


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Midor Józef i Grażyna 2008-10-29


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Katarzyny Pokusa 2008-10-29


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jana Pietraszko 2008-10-29


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Bożeny Smolik 2008-10-29


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jasek Barbara 2008-10-29


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.P. Ryszka Karol i Helena 2008-10-29


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2008-10-24


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LIPOWA 2008-10-23


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Besuch 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Kuźlik 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Cisek 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Tlałka 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Fijak 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Kupczak 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Biernat 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Nosalik 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Graca 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matlak 2008-10-14


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matuszek 2008-10-10


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matlak 2008-10-10


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Stopa 2008-10-10


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Semla 2008-10-10


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Giercuszkiewicz 2008-10-10


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Konior 2008-10-10


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Setla 2008-10-10


W dniu 7 października 2008 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Lipowa. 2008-09-30


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipowa 2008-09-17


WÓJT GMINY LIPOWA OGŁASZA O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LIPOWEJ.. 2008-09-08


WÓJT GMINY LIPOWA OGŁASZA O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LEŚNEJ.. 2008-09-08


WÓJT GMINY LIPOWA OGŁASZA O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LIPOWEJ.. 2008-09-08


WÓJT GMINY LIPOWA ZAWIADAMIA O ZEBRANIU WIEJSKIM W SŁOTWINIE 2008-09-04


WÓJT GMINY LIPOWA ZAWIADAMIA O ZEBRANIU WIEJSKIM W LIPOWEJ 2008-09-04


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW-ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2008-08-26


WÓJT GMINY LIPOWA ZAWIADAMIA O ZEBRANIACH WIEJSKICH 2008-08-20


W dniu 28 sierpnia o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Lipowa. 2008-08-14


W dniu 7 sierpnia 2008 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów 2008-08-01


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2008-08-01


LIPOWA >GMINA W ZŁOTEJ SETCE RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ 2008-07-29


Konkurs na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipowej / rozstrzygnięty/ 2008-07-08


Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia. 2008-07-08


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipowej 2008-07-01


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko. 2008-06-06


Informacja o Zebraniach Wiejskich dla sołectw Gminy Lipowa 2008-06-03


Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia 2008-05-29


ZAWIADOMIENIE 2008-05-14


HARMONOGRAM DOKONYWANIA ODCZYTÓW LICZNIKÓW CELEM ROZLICZENIA NALEŻNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI NA TERENIE GMINY LIPOWA. 2008-05-07


Ogłoszenie dotyczące projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa. 2008-04-23


Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia. 2008-04-23


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2008-04-18


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.Góra 2008-04-02


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.Piechota 2008-04-02


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego. 2008-04-02


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Waśniowskich 2008-04-02


Ogłoszenie 2008-04-01


INFORMACJA 2008-03-21


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-03-14


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-03-14


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-03-14


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-03-14


Zawiadomienie 2008-03-10


Informacja dla rolników. 2008-03-05


Informacja o Jubilacie z Gminy Lipowa, który obchodził 100 rocznicę urodzin. 2008-03-04


Informacja. 2008-03-03


Ogłoszenie o sesji Rady Gminy. 2008-02-28


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-28


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-28


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-28


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-28


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-28


Komunikat 2008-02-22


Ogłoszenie 2008-02-22


Ogłoszenie 2008-02-15


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-07


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-07


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-07


Informacja 2008-02-04


Protokoły z przeprowadzonych naborów kandydatów na stanowiska do pracy: ds. kięgowości budżetowej wodociągów i kanalizacji oraz ds. obsługi Klienta w Gminnym Centrum Informacji. 2008-01-31


Lista kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lipowej sporządzona 29 stycznia 2008 r 2008-01-30


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2008-01-29


Informator:Zezwolenie na wycinkę drzew 2008-01-28


Ogłoszenie 2008-01-28


Zawiadomienie 2008-01-22


Zawiadomienie 2008-01-15


Zawiadomienie Wójta Gminy Lipowa. 2008-01-08


Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa 2008-01-03


Informacja 2007-12-18


Informacja 2007-11-27


Informacja 2007-11-26


ZAWIADOMIENIE 2007-11-16


Informator:Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-11-16


Komunikat 2007-11-15


Informacja 2007-11-12


Ogłoszenie. 2007-11-12


Informacja dla rolnikow. 2007-11-09


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-11-05


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-29


Dotyczy zgłaszania do USC par małżeńskich które w 2008r. Obchodzić będą Złote Gody. 2007-10-29


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W GMINIE LIPOWA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ które odbyły się dnia 21 października 2007r 2007-10-22


Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych. 2007-10-16


Zawiadomienie 2007-10-05


Informacja o warunkach udzialu w glosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w krajach, w wyborach do Sejmu i Senatu, zarzadzonych na dzien 21 pazdziernika 2007r. 2007-09-27


Ogłoszenie 2007-09-26


Ogłoszenie 2007-09-26


INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Lipowej 2007-09-20


INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LIPOWEJ 2007-09-20


Ogłoszenie. 2007-09-10


Zawiadomienie 2007-09-05


Obwieszczenie 2007-08-22


OGŁOSZENIE 2007-08-22


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2007-08-22


OGŁOSZENIE 2007-08-16


Komunikat Wojewody Śląskiego 2007-08-16


Informacja dotycząca dyżurów policji. 2007-08-16


Komunikat dotyczący wyborów uzupełniającyh do Rady Gminy Lipowa. 2007-08-01


Komunikat dotyczący wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipowa 2007-08-01


O G Ł O S Z E N I E 2007-07-18


Ranking samorządów - gminy wiejskie (dane za 2006r.) 2007-07-18


informacja o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji, oraz raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ,,Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – 2007-07-11


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków finansowych 2007-07-09


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków finansowych z dnia 25.06.2007r 2007-06-27


INFORMACJA 2007-06-08


ZAWIADOMIENIE 2007-06-06


Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2007-05-17


Ogłoszenie dotyczące składania ofert sprzedaży piwa na wyłączność, w związku z organizacją obchodów Dni Gminy Lipowa, które odbędą się w dniach 30.06-01.07 2007r 2007-05-14


INFORMACJA 2007-04-30


Ogłoszenie 2007-04-04


Ogłoszenie 2007-03-21


Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Lipowa 2007-03-02


OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA DOTACJĘ W 2007 ROKU 2007-01-16


Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prow 2007-01-16


Informacja z II Sesji Rady Gminy Lipowa 2006-12-01


Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Lipowa 2006-11-24


Informacja z I Sesji Rady Gminy Lipowa 2006-11-24


Zawiadomienie o I Sesja Rady Gminy Lipowa 2006-11-23


Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 24 października 2006r. 2006-11-07


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej z dnia 2 października 2006 r. 2006-10-11


Zawiadomienie! 2006-10-03


Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Żywcu 2006-09-29


Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej 2006-09-29


Ogłoszenie dotyczące budowy drogi ekspresowej S-69 2006-09-04


Informacja dotycząca pobierania wniosków na stypendia socjalne 2006-06-29


Ogłoszenie dotyczące składania ofert sprzedaży piwa na wyłączność, w związku z organizacją obchodów Dni Gminy Lipowa, które odbędą się w dniach 24-25.06 2006r. 2006-05-30


Ogłoszenie dotyczące składanie ofert występu zespołu muzycznego, w związku z organizacją obchodów Dni Gminy Lipowa, które odbędą się w dniach 24-25.06 2006r. 2006-05-30


Informacja o drogach powiatowych na terenie Gminy Lipowa 2006-05-11


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowiska dyrektorów SP Lipowa, SP Leśna 2006-04-28


Ogłoszenie 2006-04-04


Uroczysta Sesja Rady Gminy 2006-03-29


Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 2006-03-01


Informacja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS 2005-09-30


Apel do Wojewody Śląskiego 2005-05-24


Zawiadomienie o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa 2005-04-15