:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - DYREKTORZY, KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH - KADENCJA 2010-2014 ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WÓJTA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZA 2011 ROK 2012-07-27


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WÓJTA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 2012-07-27


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY ZA ROK 2010 2011-12-09


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA ROK 2010 2011-12-07


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2010 2011-12-07


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY - KADENCJA 2010-2014 2011-04-26


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY - KADENCJA 2010-2014 2011-04-26


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - KADENCJA 2010-2014 2011-01-24


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - DYREKTORZY, KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2010-09-02


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - RADNI 2010-09-02


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz, Skarbnik 2010-09-02


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY 2009-10-16


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2009-09-24


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2009 2009-09-24


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 2009-09-23


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE SKARBNIK GMINY 2009-09-23


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE SEKRETARZ GMINY 2009-09-23


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZASTĘPCY WÓJTA GMINY 2009-09-23


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2008 2008-08-05


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY 2008-08-04


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZASTĘPCY WÓJTA GMINY 2008-08-04


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE SEKRETARZ GMINY 2008-08-04


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE SKARBNIK GMINY 2008-08-04


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 2008-08-04


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2007 2008-07-25


Oświadczenie majątkowe wojta gminy. 2008-02-06


Oświadczenie majątkowe sekretarz. 2008-02-06


Oświadczenie majątkowe skarbnik. 2008-02-06


Oświadczenie majątkowe zastepcy wojta. 2008-02-06


Oświadczenie majątkowe przewodniczącego rady gminy. 2008-02-06


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2006. 2008-02-06


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r. 2008-02-06


Oświadczenia majątkowe Radnych - 2006 2007-01-12


Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji - 2006 2006-09-22


Wójta 2006-09-22


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2005r. 2006-09-15


Oświadczenia majątkowe Radnych według stanu na dzień 31.12.2005r. 2006-09-15