:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 2012-07-25


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 2012-05-08


Rb - NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2011 2012-04-13


Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 2012-02-10


Sprawozdanie o wykonaniu Budżetu Gminy Lipowa za 2010 rok 2012-01-19


Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku. 2011-10-28


Rb - NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 września ROKU 2011 2011-10-28


Rb - NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA ROKU 2011 2011-07-22


Rb - NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 MARCA ROKU 2011 2011-05-06


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE -jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 2011-02-24


Uchwała nr 4100/I/32/2011 z dnia 2 lutego 2011 r I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 2011-02-17


Uchwała nr 4100/I/31/2011 z dnia 2 lutego 2011 r I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 2011-02-17


Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na rok 2011 2011-01-07


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE -jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 2010-07-26


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE -jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 2010-03-12


Uchwała Nr XXXII /237/ 09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2010 r. 2010-03-02


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE -jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 2009-10-29


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE -jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009 2009-04-27


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE -jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 2009-03-16


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE -jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 2008-10-27


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 2008-07-29


Uchwała Nr XVIII/129/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok. 2008-07-17


Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa z dnia 17 marca 2008 roku 2008-05-28


Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2007 rok 2008-05-28


Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. 2008-05-28


Uchwała w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok. 2008-05-28


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008. 2008-04-30


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007. 2008-03-03


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007. 2007-10-29


Rb-NDS kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 2007-09-05


Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa z dnia 23 sierpnia 2007 roku 2007-09-04


Rb-NDS Kwarantalne sprawozdanie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2007 2007-05-08


Rb-NDS Kwarantalne sprawozdanie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 2007-03-02


Rb-NDS Kwarantalne sprawozdanie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2006 2006-08-10


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r 2006-06-08


Rb-NDS Kwarantalne sprawozdanie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2006 2006-04-27


Uchwała budżetowa na 2006 rok Rady Gminy w Lipowej 2006-01-13


Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok 2005-08-18


Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2005 rok 2005-08-18


Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok. 2005-08-17


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r 2005-05-02


Uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Lipowej 2005-01-11


Uchwała budżetowa na 2004 rok Rady Gminy w Lipowej 2004-01-30


Uchwała Budżetowa na 2003 rok Rady Gminy w Lipowej 2003-07-01