:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa 2005-02-07


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa 2003-06-30


Zatwierdzenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lipowa 2003-06-27