:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    WYKAZ Z POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2011 ROK 2012-05-31


DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 2012-02-23


Zmiana terminu skadania wniosków o zwrot podatku akcyzowego! 2012-01-24


Uchwała nr XVII/89/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok. 2012-01-03


Uchwała Nr XVII/88/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 2012-01-03


Uchwała Nr XVII/87/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 2012-01-03


Uchwała Nr XVII/86/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2012 rok 2012-01-03


Uchwała nr XVII/85/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok. 2012-01-03


WYKAZ Z POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2010 ROK 2011-05-31


Uchwała nr XLIII/306/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej na 2011 r. 2010-12-29


Uchwała nr XLIII/305/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2011 rok. 2010-12-29


Uchwała nr XLIII/304/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok. 2010-12-29


Uchwała Nr XLIII/303/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2011 rok. 2010-12-29


Uchwała Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. 2010-12-29


Pomoc publiczna. 2010-06-30


Uchwała Nr XXXI/222/09 Uchwała Nr XXXI/222/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. 2010-03-02


Uchwała Nr XXXI/223/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2010 rok. 2010-03-02


Uchwała nr XXXI/224/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok. 2010-03-02


Uchwała nr XXXI/226/09 Rady Gminy Lipowa Uchwała nr XXXI/226/09 w sprawie opłaty targowej na 2010 r. 2010-03-02


Uchwała nr XXXI/225/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r.w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2010 rok. 2010-03-02


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 2010-02-04


WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2008 ROKU UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ZAKRESIE PODATNIKÓW LUB OPŁAT LOKALNYCH 2009-05-29


Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2008 r. 2008-04-14


Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. 2008-04-14


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2008r 2008-04-14


Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr XII/72/2007 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok. 2008-04-14


Uchwała w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2008 rok. 2008-04-14


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2007r 2006-12-15


Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok dla podmiotów wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków, budowli i gruntów 2006-12-15


Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2007r 2006-12-15


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2007r 2006-12-15


Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2007r 2006-12-15


Podatek od posiadania psów na 2006 rok 2005-12-14


Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2006 rok 2005-12-14


Podatek od środków transportowych na 2006 rok 2005-12-14


Wprowadzenie na terenie Gminy opłaty targowej na 2006 rok 2005-12-14


Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok dla podmiotów wymienionych w art.5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków, budowli i gruntów 2005-12-14


Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipowa opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2006 rok. 2005-12-14


Uchwała w sprawie umarzania bądź rozratowania opłat pozapodatkowych 2004-03-25


Uchwała w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie gminy Lipowa 2004-03-25


Podatek od środków transportowych na 2004 rok 2004-01-27


Podatek od środków transportowych na 2003 rok 2003-06-27


Podatek od psów 2003-06-27


Podatek od nieruchomości 2003-06-27


Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2003 rok 2003-06-27


Wprowadzenie na terenie Gminy opłaty targowej na 2003 rok 2003-06-27