:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej artykuł wyświetlony 4865 razy Strona do wydruku

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Siedziba Ośrodka:
Lipowa 654

Telefon: 033 867 13 29
Fax: 033 867 19 19


Podstawowym zadaniem Ośrodka jest realizowanie pomocy społecznej poprzez:
1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
2. pracę socjalną,
3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
5. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodkiem kieruje Kierownik GOPS, jest odpowiedzialny za działalność placówki. Nadzoruje całość prowadzonych przez GOPS zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Wójtem Gminy Lipowa.


Struktura wewnętrzna Ośrodka.

W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej wchodzą:

1. Kierownik -1etat
2. Główna księgowa -1etat
3. Pracownicy socjalni /specjaliści pracy socjalnej/ -3 etaty
4. Podinspektor -1 etat
5. Pracownicy realizujący świadczenia rodzinne
- inspektor -1etat
- referent -1etat
6. Opiekun -1etat


Godziny pracy

Ośrodek pracuje codziennie /od poniedziałku do piątku/ w godzinach 7:00 do 15:00

Kierownik Ośrodka w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy Ośrodka.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów codziennie do godziny 11:00

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-01-01 00:00 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2010-09-21 11:37 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
3 2010-11-29 13:37 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0