:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Rejestry i ewidencje artykuł wyświetlony 639 razy Strona do wydruku

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO


wersja archiwalna


WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 1 oraz 1a w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.


Odpowiedzialne:
Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej

Wymagane dokumenty:


Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców)

Załączniki:

• wypełniony formularz zawiadomienie do Wojskowej Komendy Uzupełnień o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania potwierdzony przez (WKU) dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną)

Do wglądu:

• dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)
• książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy osób legitymujących się paszportem, posiadających pobyt stały za granicą), lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki

Opłaty: Bez opłat

Uwagi:

Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Sprawy prowadzi :

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12,
tel. 033 867 18 49, 033 867 06 22


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-16 07:38 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-03-16 07:38 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0