:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Rejestry i ewidencje artykuł wyświetlony 691 razy Strona do wydruku

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE


wersja archiwalna


WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
PONAD 3 MIESIĄCEPodstawa prawna:

Art. 15 ust. 1 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Odpowiedzialne:

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.


Wymagane dokumenty:

Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące" (osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców)

Załączniki:

• wypełniony formularz zawiadomienia do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania , potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną)

Do wglądu:

• dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)
• książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

Termin załatwienia sprawy: Od ręki

Opłaty: Bez opłaty

Uwagi:
Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Sprawy prowadzi :

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie


Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12,
tel. 033 867 18 49, 033 867 06 22Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-16 07:39 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-03-16 07:39 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0