:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1023 razy Strona do wydruku

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 03 CZERWCA 2008 R.Sprawozdanie
z odbytej sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 03 czerwca 2008 r.Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Lipowa udziału w prawie własności działek nr 106 i 131 położonych w Leśnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Lipowa udziału w prawie własności działki nr 201 położonej w Leśnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie in blanco
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Do Barutów” do kategorii dróg gminnych
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Na Jastrząbkę” do kategorii dróg gminnych
14. Zaopiniowanie możliwości utworzenia drugiego oddziału dla uczniów klasy I-szej w SP Leśna
15. Zapytania i wolne wnioski
16. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
17. Zamknięcie sesji

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Lach, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Na ustawowy skład rady w liczbie 15 radnych na posiedzeniu obecnych było 13 radnych i wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził ich prawomocność, a proponowany porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.

Na powyższej sesji rada uchwaliła następujące uchwały:- uchwała nr XVII/112/08 sprawie nabycia przez Gminę Lipowa udziału w prawie własności działek nr 106 i 131 położonych w Leśnej
- uchwała nr XVII/113/08 sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Lipowa udziału w prawie własności działki nr 201 położonej w Leśnej
- uchwała nr XVII/114/08 sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
- uchwała nr XVII/115/08 sprawie zaciągnięcia kredytu
- uchwała nr XVII/116/08 sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego
- uchwała nr XVII/117/08 sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie in blanco
- uchwała nr XVII/118/08 sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
- uchwała nr XVII/119/08 sprawie zaliczenia drogi „Do Barutów” do kategorii dróg gminnych
- uchwała nr XVII/120/08 sprawie zaliczenia drogi „Na Jastrząbkę” do kategorii dróg gminnych

Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym odnosząc się do najistotniejszych zagadnień dotyczących:
- ustaleń z MPK dotyczących kursowania autobusów do Siennej
- zatwierdzenia projektów organizacyjnych w placówkach oświatowych
- przetargu na budowę sali gimnastycznej przy SP w Leśnej, gdzie odnotowano duże zainteresowanie potencjalnych wykonawców
- finalizowania negocjacji zakupu nieruchomości będącej własnością GS „SCh” w Lipowej
- zakupu działki w rejonie Gimnazjum w Twardorzeczce
- ukończenia drogi rolniczej w Słotwinie i celowości wykonywania drogi rolniczej w Twardorzeczce
- oddania dla mieszkańców nowego placu zabaw w Lipowej-Brzezinach
- koncepcji informatyzacji urzędu dzięki wykorzystaniu dotacji z MSWiA
- kosztorysu na remont drogi gminnej w Siennej oraz umowy z wykonawcą


Radni zabierali głos i odbywała się dyskusja dotycząca:
- planowanego terminu remontu dróg gminnych i powiatowych
- możliwości sporządzenia dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika na drodze powiatowej z Lipowej do Gimnazjum w Twardorzeczce
- przystanków autobusowych na terenie gminy
- kursów autobusowych realizowanych przez PKS, MZK i prywatnych przewoźników
- odbioru śmieci z posesji
Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady XVI sesji Rady Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-07-09 09:49 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0