:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 848 razy Strona do wydruku

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia.


W dniu 8 lipca 2008 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowa
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśna
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardorzeczka
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sienna
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słotwina
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostre
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lipowa
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj-Kotlina Tradycji i Turystyki”
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Edukacja – sposób na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
18. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Szkoła dla Ciebie – wyrównanie szans uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słotwinie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
20. Zapytania i wolne wnioski
21. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
22. Zamknięcie sesji
Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Adam Lach
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-07-08 07:15 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2008-07-08 07:17 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0