:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 817 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVI/107/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie współdziałania Gminy Lipowa z Gminą Łodygowice w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury okołoturUchwała Nr XVI/107/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 kwietnia 2008 r.


w sprawie współdziałania Gminy Lipowa z Gminą Łodygowice w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) .
Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje:

§ 1


1. Postanawia się wyrazić zgodę na podpisanie Porozumienia określającego zasady współdziałania z Gminą Łodygowice przy wykonywaniu zadania publicznego polegającego na przygotowaniu i zrealizowaniu projektu pn. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa.

2. Realizację projektu w imieniu gmin będzie prowadziła gmina Łodygowice zwana w porozumieniu Liderem.

3. Szczegółowe zasady współdziałania określa porozumienie, którego projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, do podpisania w imieniu Gminy Lipowa Porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista załączników do artykułu :

  porozumeinielipowa.rtf 36.34 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-06-25 10:39 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0