:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Majatek publiczny artykuł wyświetlony 1636 razy Strona do wydruku

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 rok


Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 rok

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2007 ROK


Wójt Gminy Lipowa przedstawia informację o stanie mienia komunalnego, które posiada Gmina Lipowa. Składniki wchodzące w skład mienia komunalnego, są właściwie zagospodarowanie i posiadają wpisy do księg wieczystych.
Do najistotniejszych zmian, które miały wpływ na stan mienia komunalnego w stosunku do informacji złozonej za 2006 rok należą:
- przyjęcie na stan sieć wodociągową o wartości – 7.193.011 zł. Oraz zakup działek o wartości – 58.692 zł.
Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych za 2007 r. wynoszą:
Plan - 45.659zł.
Wykonanie – 49.952 zł.
Gmina Lipowa posiada następujące udziały:
Spółka z o.o „Beskid” Żywiec udziały o wartości – 46.000 zł.
Spółka PPKS Żywiec 20 udziałów o wartości – 1.000 zł.
Beskidzki Hurt Towarowy SA Bielsko – Biała 1 akcja o wartości – 1.000 zł.
Szczegółowy stan mienia komunalnego przedstawia się następującego:


Budynki mieszkalneAgronomówka
wart.bud. 33.591 zł. dzierżawa
wart.gruntu 9.900 zł. 2.200 m2 najmu

Budynek w Dolnej Lipowej
wart.bud. 14.100 zł.
wart.gruntu 3.600 zł. 800 m2 Wójt Gminy

Stara Gmina
wart.bud. 53.902 zł.
wart.gruntu 5.400 zł. 1.200 m2 Wójt Gminy

Przedszkole i Biblioteka w Leśnej
wart.bud. 147.533 zł.
wart.gruntu 5.611 zł. 1.247 m2 Wójt Gminy

Ogółem wartość : 273.637 zł.

Budynki niemieszkalneU.G. Lipowa
wart.bud. 193.127 zł.
wart.gruntu 12.150 zł. 2.700 m2 Wójt Gminy

Świetlica Lipowa-Podlas
wart.bud. 51.644 zł.
wart.gruntu 695 zł. 103 m2 Wójt Gminy

Kostnica Gminy
wart.bud. 4.208 zł. Wójt

Świetlica Brzeziny w budowie
wart.bud. 218.000 zł.
wart.gruntu 12.072 zł. 1.818 m2 Wójt Gminy

Budynek Szkoły Podstawowej i Przedszkole w Twardorzeczce wart.bud. 216.840 zł. Wójt Gminy

Ogółem wartość na dzień 31.X.2007 r. wynosi 120.493 zł.

B U D O W L EOczyszczalnia Ścieków Lipowa – Centrum
wartość 188.907 zł. Wójt Gminy
wart.gruntu 3.600 zł. 523 m2 Wójt Gminy

Sieć kanalizacyjna Lipowa – Centrum
wartość 388.020 zł. Wójt Gminy

Ogrodzenie Cmentarza komunalnego
wartość 9.283 zł. Wójt Gminy

Wiaty przystankowe
3 szt. 17.174 zł. Wójt Gminy

Sieć wodociągowa wsi Sienna
wartość 2.183.225 zł. Wójt Gminy

Sieć kanalizacyjna wsi Sienna
wartość 2.116.577 zł. Wójt Gminy

Wodociąg Poddzielec
wartość 205.605 zł. Wójt Gminy

Droga przez Kępę Lipowa
wartość 242.293 zł. 676 mb Wójt Gminy

Droga Twardorzeczka Sośliny
wartość 414.735 zł. 1703 mb Wójt Gminy

Droga Lipowa Brzeziny – Wielidroga
wartość 307.818 zł. 1133 mb Wójt Gminy

Droga „Do Żarnówki” Lipowa Dolna
wartość 131.517 zł. 0,832 km. Wójt Gminy

Sieć wodociągowa Gmina Lipowa
wartość 7.193.011 zł. 41.675 mb. Wójt Gminy
Wartość Budowli od dnia założenia informacji za 2006 r. wzrosła o kwotę 7.193.011 zł.
Poprzez przyjęcie na stan: Sieć wodociągowa Gminy Lipowa o wartości – 7.193.011 zł.
Ogółem wartość Budowli na 31.X.2007 r. wynosi: 13.401.765 zł.


D Z I A Ł K IPrzy Mleczarni
wart.gruntu 25.506 zł. 1.417 m2 użyt. wie

Działki Lipowa (przystanki,zatoki PKS)
wart. gruntu 7.200 zł. 2.400 m2 inne formy użytkowania

Przystanek w Słotwinie 933/2
wart. 500 zł. 148 m2 inne formy użytkowania

Pętla autobusowa w Ostrem
wart. 1.700 zł. 246 m2 inne formy użytkowania

Działka w Słotwinie pod zbiornik wodny
wart. 7.115 zł. 1.500 m2 Wójt Gminy

Działka w Leśnej
wart. 3.000 zł. 605 m2 Wójt Gminy

Działka szkolna w Siennejwart. 3.848 zł. 1.026 m2 inne formy użytkowania

Działka w Słotwinie boisko szkolne
wart. 9.823 zł. 1.786 m2 inne formy użytkowania

Działka w Słotwinie strefa ochronna dla zbiornika
wart. 5.115 zł. 1.000 m2 inne formy użytkowania

Działka w Lipowej parking
wart. 5.600 zł. 700 m2 Wójt Gminy

Działka w Słotwinie plac zabaw (naprzeciw szkoły)
wart. 9.390 zł. 1.269 m2 Wójt Gminy

Cmentarz komunalny w Leśnej
wart. 5.273 zł. 10.462 m2 Wójt Gminy

Działka w Siennej - zbiorniki dla wodociągu
wart. 6.873 zł. 777 m2 Wójt Gminy

Przystanek MZK Sienna
wart. 3.690 zł. 369 m2 Wójt Gminy

Działka w Siennej Wodociąg (pompownia)
wart. 3.764 zł. 688 m2 Wójt Gminy

Działki pod boisko w Leśnej
wart. 66.280 zł. 20.685 m2 Wójt Gminy

Działka pod Wodociąg - strefa ochronna dla zbiorników wodociągu Sienna
wart. 3.730 zł. 1.013 m2 Wójt Gminy

Działka pod studnie wiercone Lipowa pod Kościół
wart. 10.476 zł. 582 m2 Wójt Gminy

Działki GS Sienna
wart. 16.990 zł. 1.017 m2 Wójt Gminy

Działka w Leśnej (droga i parking przy cmentarzu w Leśnej) wart. 11.362 zł. 874 m2 Wójt Gminy

Parking pod Ośrodkiem Zdrowia w Lipowej
wart. 9.025 zł. 1.805m2 Wójt Gminy

Parking przy kościele w Lipowej
wart. 21.572 zł. Wójt Gminy

Działka Lipowa (poszerzenie drogi na Zemankę)
wart. 3.354zł.1.735 m2 Wójt Gminy

Działki Lipowa (poszerzenie drogi na Zemankę – darowizny )
wart. --- 200 m2 Wójt Gminy

Działka Twardorzeczka /kolektor kanalizacyjny z przepompownią/
wart. 1.200 zł. 1183 m2 Wójt Gminy

Działka w Ostrem pod ujęcie wody ze źródła stokowego
wart. 28.819 zł. 4117 m2 Wójt Gminy

Działka pod drogę przez Kępe
wart. 27.673 zł. 3.995m2 Wójt Gminy

Działka pod drogę w Lipowej Brzezinach „Wielidroga”
darowizna 429 m2 Wójt Gminy

Działka przeznaczona na zbiornik sieci wodociągowej w Lipowej
war. 39.690 zł. 5.670 m2

Działka przeznaczona na drogę Sośliny
Wart.112.000 zł. 9.400 m2

Działka w Ostrem Strażnica OSP Ostre
wart. 11.085 zł. 739 m2 Wójt Gminy

Działka szkolna w Ostre
Wart.23.840 zł. 2.980 m2 Wójt Gminy

Działka szkolna SP Sienna
Wart. 15.000 zł. 3.030 m2 Wójt Gminy

Działka szkolna SP Słotwina
Wart. 14.000 zł. 2000 m2 Wójt Gminy

Działka szkolna Boisko SP Lipowa
War.5.500zł. 736 m2 Wójt Gminy

Działka przez. Na drogę k/Adamusa
War. 109.500zł. 9.300 m2 Wójt Gminy

Działka przez.na drogę Wielidroga
Wart.41.500 zł. 8.300 m2 Wójt Gminy

Działka przez. Na drogę Podlas Nadkościół
War. 106.500 zł. 21.300 m2 Wójt Gminy

Działki przez. Na drogę Sienna
Wart. 115.220 zł. 23.044 m2 Wójt Gminy

Działka pod boisko szkolne SP Lipowa
Wart. 700 zł. 1.100 m2 Wójt Gminy

Działka przez. Na studnie wodociąg. W Lipowej
Wart. 700 zł. 1.400 m2 Wójt Gminy


Działka przez. Na drogi dojazdowe Leśna
Wart.6.680 zł. 1.336 m2 Wójt Gminy.

Działka przez. Na drogę przez Kępe w Lipowej
Wart. 19.000 zł. 2. 300 m2 Wójt Gminy

Działka przez.na przepompowanie wody w LipowejWart.552 zł. 24 m2 Wójt Gminy

Działka przepompowni ścieków LipowaWart. 39.140 zł. 1.957 m2 Wójt Gminy.

Wartość działek wzrosła o kwotę 58.692 zł. W stosunku do roku 2006 na co miało wpływ – przyjęcie następujących działek:

Działka na drogę przez Kępe w Lipowej o wartości – 19.000 zł.
Działka przeznaczona na przepompowanie wody o wartości – 552 zł.
Działka przepompowni ścieków Lipowa o wartości – 39.140 zł.

Ogółem wartość działek na 31. X.2007 r. wynosi: 966.970 zł.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-04-14 14:51 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0