:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 912 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi, przedszkolami i gimnazjum.


Uchwała Nr XV/105/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 marca 2008 r.


w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi, przedszkolami i gimnazjum.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 późn.zm.), art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony, następujących zabudowanych nieruchomości położonych w gminie Lipowa:

1) Szkole Podstawowej nr 1 w Lipowej działek nr 3232, 3231/3, 3233/1 o łącznej powierzchni 0,8136 ha, objętych KW 75061,

2) Przedszkolu w Lipowej Dolnej działkę nr 2821 o powierzchni 0,5400 ha, objętej KW 75061,

3) Szkole Podstawowej w Siennej działek nr 695/1, 693, o łącznej powierzchni 0,4056 ha, objętych KW 78808,

4) Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Słotwinie działek nr 379/2, 753/1, 755/1, 921 o łącznej powierzchni 0,5055 ha, objętych KW 83354,

5) Szkole Podstawowej, Przedszkolu oraz Gimnazjum w Twardorzeczce działek nr 519, 1582/43 o łącznej powierzchni 1,2250 ha, objętych KW 99427,

6) Szkole Podstawowej w Leśnej działek o nr 1632,1633,1634,1635 o łącznej powierzchni 0,4274 ha, objętych KW 71444,

7) Przedszkolu w Leśnej działkę nr 1546 o powierzchni 0,1247 ha objętej KW 83238.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-03-17 15:21 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0