:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 892 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Żywiec współtworzonej przez miejscowości gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec


Uchwała nr XIV/99/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 stycznia 2008 r
.


w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Żywiec współtworzonej przez miejscowości gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. nr 283 poz. 2841 z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Opiniuje się pozytywnie projekt planu Aglomeracji Żywiec współtworzonej przez miejscowości gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-01-28 10:14 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0