:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 822 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Leśnej.


Uchwała nr XIII/89/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Leśnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późń. zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na nabycie od P. Łodziana Mirosław zam. Leśna 328 nieruchomości o nr 200 o łącznej powierzchni 114 m2 położonej w Leśnej, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu o nr KW 68891 z przeznaczeniem na przystanek PKS.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-01-08 12:33 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0