:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 714 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 20


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała nrXIII/87/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn.zm./,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1


1. Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pt. „Edukacja zawsze blisko” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 -2013.

2. Upoważnić Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy do zatwierdzenia w/w wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

§2


Źródłem finansowania inwestycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-01-08 12:24 dodanie artykułu
2 2008-01-08 12:25 zmiana treści
3 2008-01-08 12:26 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0