:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 793 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007.


Uchwała nr XII/83/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art.191 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn.zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wykaz wydatków budżetowych Gminy w wysokości: 4.735,00 zł. na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Ostateczny termin ich wykonania ustala się na dzień 30 czerwca 2008 roku.

§ 2

Uchwala się plan finansowy realizacji wydatków wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik.doc 26.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-12-10 11:35 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0