:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 821 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego


Uchwała nr XII/77/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz1591 z późn.zm.) oraz art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 218 poz. 1592 z póz.zm.), w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 165 poz. 1171),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiadamia się Sekretarza Gminy Lipowa Panią Danutę Konior o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Lipowa oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

2. Informuje się Sekretarza Gminy, iż nie złożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ust. 1, spowoduje skutek określony w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, tj. pozbawienie pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§ 2

Wykonanie uchwały oraz przekazanie oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-12-10 10:27 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0