:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 806 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2008 rok.


Uchwała nr XII/71/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego:

1. Za wykupienie kwatery:

a) dla dziecka do 7 lat
10,00 zł + VAT 7%

b) jednoosobowej
174,42 zł + VAT 7%

c) dwuosobowej w pionie
272,70 zł + VAT 7%

d) dwuosobowej w poziomie
475,65 zł + VAT 7%


2. Za wykupienie miejsca pod grobowiec:

a ) 2 - osobowy w pionie
1.574,91 zł + VAT 7%

b) 2 - osobowy w poziomie
2.177,39 zł + VAT 7%


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III / 8 / 06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2007 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-12-10 09:14 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0