:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 949 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej


Uchwała nr XI/65/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 października 2007 r.w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o radną:
Panią Grażynę Urbaś

2. Po dokonaniu zmian określonych w ust. 1, skład komisji przedstawia się następująco:

1. Aleksander Greń – przewodniczący
2. Kazimierz Jakubiec – wiceprzewodniczący
3. Tomasz Bednarz – członek
4. Adam Lach – członek
5. Czesław Miklusiak – członek
6. Wiesław Pióro – członek
7. Zdzisław Setla – członek
8. Ewa Torzewska-Kozioł– członek
9. Ewa Myrta – członek
10. Grażyna Urbaś – członek

§ 2

1. Dokonuje się uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego o radną:

Panią Grażynę Urbaś

2. Po dokonaniu zmian określonych w ust. 1, skład komisji przedstawia się następująco:

1. Adam Lach – przewodniczący
2. Andrzej Habdas – wiceprzewodniczący
3. Tomasz Bednarz – członek
4. Adam Dudys – członek
5. Aleksander Greń – członek
6. Kazimierz Jakubiec – członek
7. Antonina Jasek – członek
8. Zdzisław Setla – członek
9. Ewa Torzewska-Kozioł – członek
10. Grażyna Urbaś – członek

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-11-05 10:30 dodanie artykułu
2 2007-11-05 10:33 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0