:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Rejestry i ewidencje artykuł wyświetlony 772 razy Strona do wydruku

Statystyka ruchu ludności Gminy Lipowa za 2006 r.


wersja archiwalna

Lipowa, dnia 22 stycznia 2007 r.


S T A T Y S T Y K A R U C H U L U D N O Ś C I
GMINY LIPOWA za rok 2006


Wg stanu na dzień 31.12.2006 r. liczba stałych mieszkańców Gminy Lipowa wynosi 9813 osób , z tego w miejscowości:

LIPOWA 4280
LEŚNA 2104
TWARDORZECZKA 1201
SIENNA 952
SŁOTWINA 800
OSTRE 476

Liczba mieszkańców w wieku 18 lat i więcej wynosi 7516 osób, z tego w miejscowości :

- Lipowa 3260
- Leśna 1628
- Twardorzeczka 915
- Sienna 733
- Słotwina 603
- Ostre 377

W roku 2006 odnotowano ogółem :

URODZENIA 102
ZGONY 98 , z tego 46 zgonów zarejestrowanych zostało przez USC Lipowa.
MAŁŻEŃSTWA zawarło 126 naszych mieszkańców , z tego 65 małżeństw zarejestrowanych zostało w USC Lipowa.

W roku 2006 zgłoszenia nowego miejsca pobytu stałego dopełniło 262 osób, w tym:
- z innego terenu przybyło do nas 138 osób
- w obrębie naszej Gminy miejsce pobytu stałego zmieniły 124 osoby.

W roku 2006 z terenu naszej Gminy wymeldowało się na stałe 130 osób.
Na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w roku 2006 zameldowało się 131 osób.
Pobyt czasowy poza terenem naszej Gminy w 2006 roku zgłosiło 137 naszych mieszkańców.
Wyjazd za granicę na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące zgłosiło 27 osób.

Wykonała:

Barbara Biegun
Z-ca Kierownika USCHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-16 07:35 dodanie artykułu
2 2009-03-16 07:35 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0