:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 877 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie nadania nazwy placu


Uchwała nr X/63/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 25 września 2007 r.w sprawie nadania nazwy placu

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z poźn.zm),

dla upamiętnienia obchodów 400-lecia założenia wsi Sienna

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Nadaje się nazwę „Plac 400-lecia wsi Sienna” nieruchomości zlokalizowanej przy głównej ulicy w Siennej, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-10-08 13:46 dodanie artykułu
2 2007-10-15 13:59 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0